Static overlay

DIGITAL MEDIA DESIGN เรียนอะไรบ้าง

สิ่งที่ได้รับการจากเรียน DIGITAL MEDIA DESIGN

Static overlay

อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังจบการศึกษา

นักออกแบบ Motion Graphic

นักออกแบบศิลปกรรม

นักสร้างสรรค์แอนิเมชัน 2 มิติ และ 3 มิติ

นักออกแบบงานกราฟิกสิ่งพิมพ์

ช่างภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

นักออกแบบออแกไนซ์และจัดงานอีเว้นท์

นักออกแบบคอนเทนต์และสื่อโฆษณา

นักออกแบบเกมส์

การศึกษาตามลำดับชั้น

DIGITAL MEDIA DESIGN

Slide

ผลงานนักศึกษา

DIGITAL MEDIA DESIGN

ทดสอบไฟล์
C5F032DB-8269-4998-92CA-A00263D5B807
S__3325964

อาจารย์ประจำหลักสูตร

DIGITAL MEDIA DESIGN