โครงการ "รู้หวัน เท่าทันสื่อ" (ภายใต้งบประมาณสนับสนุนโครงการจาก กสทช.)

ประมวลภาพบรรยากาศการอบรม โครงการ “รู้หวัน เท่าทันสื่อ”
(ภายใต้งบประมาณสนับสนุนโครงการจาก กสทช.) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้เท่าทันสื่อของประชาชนเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์
✅ ให้แก่กลุ่ม อสม.และตัวแทนนักบริบาลชุมชน อำเภอนาทวี
🗓️ วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567
📍 ณ ห้องประชุมดาวเรือง 1 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา