นำเสนอผลงานโครงการสัมมนาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 40(2/2566)

ประมวลภาพบรรยากาศ พี่ๆปี 4 นำเสนอผลงานโครงการสัมมนาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 40(2/2566) หลังจากออกปฏิบัติสหกิจศึกษาอย่างเต็มที่4เดือนเต็ม