ปฏิทินกิจกรรมคณะนิเทศศาสตร์

วันที่
ภาพเหตุการณ์
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โครงการ “ศึกษาดูงานองค์กรด้านนิเทศศาสตร์” พื้นที่ อ.หาดใหญ่
วันที่ 25 ตุลาคม 2563 โครงการ “นิทรรศการรณรงค์ลดความรุนแรง”
วันที่ 2 กันยายน 2563 กิจกรรม Workshop “Content Creator Decode ถอดรหัสคอนเทนต์สร้างสรรค์”
วันที่ 8 สิงหาคม 2563 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะนิเทศศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2563 (ภาคบ่าย)
วันที่ 8 มีนาคม 2563 ประมวลภาพพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการ “สื่อเปลี่ยน….คนต้องปรับ”
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการ “วันนักการตลาดสัญจร” ครั้งที่ 15
วันที่ 24 มกราคม 2563 โครงการ “Sit in Hatyai U มหาวิทยาลัยหาดใหญ่”
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โครงการ “CA Open House”
วันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2562 โครงการ “ศึกษาดููงานองค์กรด้านนิเทศศาสตร์”
วันที่ 5 ตุลาคม 2562 โครงการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ประเด็นการรับมือด้านสุขภาวะกับฝุ่น PM 2.5”
วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2562 อาจารย์เจริญเนตร แสงดวงแข เป็นวิทยากรหลักสูตร “การสื่อสารเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ” ศูนย์พัฒนาศักยภาพภาคีด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2562 โครงการ “คุณธรรมจริยธรรมแนวพุทธศาสนา”
วันที่ 27 มีนาคม 2562 พิธีปิดกีฬามะหาดเกมส์ ครั้งที่ 19″
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมเผยแพร่โครงการ “นักข่าวแห่งอนาคตทรู True Future Journalist Award 2019”
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 อบรมการใช้งาน Mo Jo (Mobile Journalism)การตัดต่อวิดิโอด้วยมือถือ วิทยากรโดย คุณเพาซี ยะซิง จาก สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
วันที่ 23-24 มกราคม 2562 โครงการค่ายเยาวชน Workshop “Media Literacy: รู้เขา รู้เรา รู้เท่าทันสื่อ
วันที่ 18 มกราคม 2562 โรงเรียนอัลตัรกียะห์อิสลามียะห์ จ.นราธิวาส เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่ 7 มกราคม 2562 โครงการ “HU Big Cleaning Plus Health and Heart Day” ครั้งที่ 27
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 โครงการ สังสรรค์ปีใหม่ 2019
วันที่ 22 ธันวาคม 2561 โครงการ “การเผยแพร่งานวิจัยผ่านนวัตกรรมการพัฒนานักสื่อสารงานวิจัยท้องถิ่น” โดยคณะนิเทศศาสตร์ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
วันที่ 22 ธันวาคม 2561 งานวัฒนธรรม ดนตรี สีสันไทย ครั้งที่ 21 โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ร่วมกับโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (นักศึกษานิเทศศาสตร์ร่วมแสดง)
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โครงการ “มัชฌิมนิเทศนักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โครงการ “ลอยกระทง” ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 Hatyai University Warmly Welcome The Delegates From Universiti Teknologi Mara (UITM) Malaysia “Academic Cultural Exchange (ACE) 2018”
วันที่ 6 กันยายน 2561 พิธีไหว้ครู “ประณตน้อมสักการะบูชาครู”
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 โครงการ “Freshy HU Cheer 2018”
วันที่ 10 มิถุนายน 2561 โครงการ “พัฒนาผลงานวิชาการคณะบริหารธุรกิจและคณะนิเทศศาสตร์”
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 โครงการ “80 ปี ครูของครู ครูผู้ให้” (ภาคบ่าย อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา)
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 โครงการ “80 ปี ครูของครู ครูผู้ให้” (ภาคเช้่า ศูนย์ประณีตศิลป์)
วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 โครงการ “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 โครงการ “Mock Job Fair” ครั้งที่ 8
วันที่ 29 เมษายน 2561 ประชุมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่ 27 เมษายน 2561 โครงการส่งเสริม “การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media and Information Literacy)และสิทธิผู้บริโภค” โดย กสทช.ภาค 4
วันที่ 25 เมษายน 2561 โครงการ “คีตะลีลานาฏยกรรม” ครั้งที่ 4
วันที่ 18 เมษายน 2561 โครงการ “ผู้บริหารพบนักศึกษา” ครั้งที่ 16
วันที่ 11 เมษายน 2561 พิธีปิดโครงการ “มหกรรมกีฬามะหาดเกมส์” ครั้งที่ 18
วันที่ 23-24 มีนาคม 2561 โครงการ “คุณธรรม จริยธรรม” ตามหลักศาสนาอิสลาม
วันที่ 16-17 มีนาคม 2561 โครงการ “คุณธรรม จริยธรรม” ตามหลักศาสนาพุทธ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการ “เสียงนี้พี่มอบแด่น้อง” ภายใต้โครงการ “กล้าใหม่…ใฝ่รู้” ปีที่ 12 จาก ธนาคารไทยพาณิชย์ (คณะกรรมการลงพื้นที่ ครั้งที่ 2)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 บรรยากาศงานพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 18
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 18
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการ “วันนักการตลาดสัญจร ภาคใต้” ครั้งที่ 13
วันที่ 27 มกราคม 2561 โครงการ “เสียงนี้พี่มอบแด่น้อง” ภายใต้โครงการ “กล้าใหม่…ใฝ่รู้” ปีที่ 12 จาก ธนาคารไทยพาณิชย์
วันที่ 25 มกราคม 2561 โครงการ CA GOT TALENT การประกวด “ผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์”
วันที่ 19 มกราคม 2561 โครงการอบรม “Trend & Idea การพัฒนาสื่อโฆษณา สื่อออนไลน์”
วันที่ 12 ธันวาคม 2560 โครงการ “จุดโทษ” G-Volunteer”
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 โครงการ “Hatyai Innovation Talk #1”
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 การส่งมอบ Note book ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โครงการ “ลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2560”
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โครงการ “รักษ์ลักษณ์ไทย ครั้งที่ 7
วันที่ 9 – 10 กันยายน 2560 โครงการอบรมหลักสูตร “การตัดต่อวิดีโอเพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอน Adobe Premiere Pro”
วันที่ 8 กันยายน 2560 โครงการอบรม “ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559”
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 โครงการอบรม “พบปะผู้ปกครอง” ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 โครงการอบรม “รู้เท่าทันสื่อ”
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2560 โครงการ “คุณธรรม จริยธรรม” ตามแนวพุทธ
วันที่ 16-18 มิถุนายน 2560 โครงการ “นิเทศสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2559”
วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “4 ธาตุในการสร้างแบรนด์”
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 พิธีประทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 2 ธันวาคม 2559 โครงการพบปะผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 โครงการเสียงนี้พี่มอบแด่น้อง
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับคณะ 2557
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ประชุมพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 การประชุมพิจารณาข้อสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2558