รางวัลที่ได้รับ ประจำปีการศึกษา 2557

นายรณกฤต แก้วละเอียด นักศึกษาชั้นปีที่ 3

รางวัลชมเชย รางวัลนักศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557

นายธนภัทร ศรีกระจ่าง นักศึกษาชั้นปีที่ 3

รางวัลชนะเลิศ การประกวดสารคดีเชิงข่าว โครงการประกวดนักข่าวแห่งอนาคต

นายรณกฤต แก้วละเอียด นักศึกษาชั้นปีที่ 3

เข้ารอบ 60 คน โครงการสรรหา"กุลบุตร กุลธิดากาชาด" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

นายธนภัทร ศรีกระจ่าง นักศึกษาชั้นปีที่ 3

เข้ารอบ 1 ใน 50 คนคุณภาพระดับประเทศ ในเวทีอบรมเชิงปฎิบัติการ 'พิราบน้อยยูนิเซฟ'นักข่าวรุ่นใหม่ กับการดำเนินงานภายใต้กรอบจริยธรรม เมื่อวันที่ 9-13 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ณโรงแรมไมค์การ์เด้น จ.ชลบุรี

นายธนภัทร ศรีกระจ่าง
น.ส.ชลิตาร์ มณีฉาย
น.ส.ธนพินธ์ ด้วงทอง
น.ส.ภัสราภรณ บัวทอง (นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รางวัลชมเชย)

โครงการประกวดหนังสั้นเยาวขนสร้างสรรค์สื่อ หัวข้อ "ไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย" เมื่อวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช”

นายรณกฤต แก้วละเอียด นักศึกษาชั้นปีที่ 3

นักศึกษาทุน"นพรัตน์แห่งเกียรติร่วมมิตร" เพื่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษาี 2557 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

นายนิรวิทย์ งาสาน นักศึกษาชั้นปีที่ 3

นักศึกษาทุนผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่