รางวัลที่ได้รับ ประจำปีการศึกษา 2558

ภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “อัตลักษณ์ชายแดนใต้” โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการแก้ไขปัญหา ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ จัดโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6


 

รางวัลชนะเลิศ,Popular Vote,รางวัลบทดีเด่น ทีม “คิดต่าง”

นางสาวสุชัญญา เม่งช่วย

นางสาวพรรณทิพย์ แซ่เลื่อง

นางสาวศศิประภา ทองรูจีรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม “จัดจ้าน”


 

รางวัลชมเชย ทีม “อารีเน๊าะ”

 


 

รางวัลทุนการศึกษา "นักศึกษาเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์"

 

นายภูรวัจน์  เรืองพิชญะนนท์
นักศึกษาชั้นปีที่ 2
รางวัลทุนการศึกษา "นักศึกษาเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์"
จากเหล่ากาชาด จังหวัดสงขลา
วันที่ 17 กันยายน 2558


 

รางวัลนักศึกษา "ผู้มีผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558"

 

นายรณกฤต แก้วละเอียด
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
รางวัลนักศึกษา "ผู้มีผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558"
พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2558
วันที่ 17 กันยายน 2558


 

รางวัลนักศึกษา "เยาวชนคนดีศรีนครหาดใหญ่"

 

นายรณกฤต แก้วละเอียด
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
รางวัลนักศึกษา "เยาวชนคนดีศรีนครหาดใหญ่"
วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2558
วันที่ 20 กันยายน 2558


 

Viral Clip กิจกรรม SUREE Creative Contest No. 2 ในแนวคิด “ถึงจะเป็นน้ำจิ้ม แต่คุณค่าไม่ใช่แค่น้ำจิ้มๆ”

 

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบ 25 ทีม
การประกวด Viral Clip
กิจกรรม SUREE Creative Contest No. 2
ในแนวคิด “ถึงจะเป็นน้ำจิ้ม แต่คุณค่าไม่ใช่แค่น้ำจิ้มๆ”
วันที่ 14 มีนาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะนิเทศศาสตร์ ผ่านเข้ารอบจำนวน 2 ทีม
ทีม Forever and Never
1. นางสาวอัจฉรา ผิวดี
2. นางสาวพัลลภา ทางรัตนสุวรรณ์
3. นางสาวศิริพร ทิพย์แก้ว

ทีม อังโกบาเรโน่
1. นายวัชระพันธ์ พรมบุตร
2. นางสาวนพมาศ พิทักษ์
3. นายอนันต์ บุญภานุณ์