สาส์นจากคณบดี

คุณสรณ์ จงศรีจันทร์

คณบดีกิตติคุณ คณะนิเทศศาสตร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Brand Anytingจำกัด

ถึงนักศึกษาทุกคน

"...ชีวิตในมหาวิทยาลัยเปรียบเสมือนกับตำราอีก 1 บท
ที่ถูกเขียนไว้ในตอนกลางๆ ของหนังสือ อย่าเพิ่งคิดว่านักศึกษากำลังจะอ่านหนังสือเล่มนี้จบ
เพราะยังมีอีกหลายบทที่กำลังจะตามมา ที่นักศึกษา ยังไม่ได้เปิดอ่าน
มีหลายคนบอกผมว่า ถ้าย้อนเวลากลับไปได้
พวกเขาอยากจะกลับไปเป็นนักศึกษา เพราะอะไร?..."