รางวัลที่ได้รับ ประจำปีการศึกษา 2559

นายพัทธกุล สีหมัด 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดเต้น Lafete B-Boy Batle 2017 ประเภท 4 vs 4 จัดโดยสมาคมไทย ฝรั่งเศส กรุงเทพ

นางสาวสุธิดา สังข์สวัสดิ์
นายกรกช อัมพรวิวัฒน์

รางวัลชมเชย การประกวดภาพถ่าย MC Photo Contest ครั้งที่ 5 IndED Fair 2017 หัวข้อ "ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง"