รางวัลที่ได้รับ ประจำปีการศึกษา 2560

 

ทีมเสียงนี้พี่มอบแด่น้อง เข้ารอบ 30 ทีมจากทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ "กล้าใหม่..ใฝ่รู้" ปีที่ 12 จากธนาคารไทยพาณิชย์

นายษณกร เทวฤทธิ์

ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน พจนศิลป์ ภายใต้หัวข้อ พลังแห่งความเกื้อกูล 29 กันยายน 2560

นายพัทธกุล สีหมัด

ชนะเลิศการประกวดเต้น B-Boy K-battle International Hiphop Festival 2017 ณ ลานย่าโม จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560

นายสิทธิชัย แทนด้วง

ผ่านการเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการนักข่าวสายฟ้าน้อย รุ่นที่ 15 จัดโดยนักข่าววิทยุโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ บริษัท True corperationจำกัด วันที่ 5-8 ตุลาคม 2560