รางวัลเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

นายวริทธิ์ธร แทนด้วง

เข้ารอบ 1 ใน 50 จากทั่วประเทศ โครงการ Singh Bizcourse X ครั้งที่ 10

นายซุกรัน มาหะมะ
นายอิรฟาน มะ
นางสาวนริศรา แซ่ลิ่ว
นางสาวเกศรินทร์ ไทยด่อน

รางวัลวิดีโอที่ดีที่สุด เวทีปฏิบัติการอาสาทำสื่อดีฯ โครงการ Gen Z Strong คนรุ่นใหม่รุ้เท่าทันภัยบุหรี่ไฟฟ้า

นางสาวนริศรา แซ่ลิ่ว

ผ่านการคัดเลือกผู้ประกาศข่าวประจำสัปดาห์ "คนรุ่นใหม่ สดใส เลือดใหม่ NBT" (ช่อง NBT)

นายวริทธิ์ธร แทนด้วง
นายศุภกร แสงสว่าง
นางสาวธัญชนิต คงกิตติ
นางณิชกานต์ บุญรัตน์
นางสาวพนิดา ประมงวัฒนา
นางสาวอัจฉรา ทองรักษ์ (ทีม Media Life)

เข้ารอบโครงการ "Caltex เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน"