รางวัลเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

ทีม HUCA TEAM

รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดชุดนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้โครงการ "ช่วยด้วยฉันติดกับดัก" (Help me I'am trapped)

จัดโดยมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ภายใต้การสนับสนุนจาก สสส.

นายวิสุทธิภรณ์ อุปลา

รับรางวัลชนะเลิศการประกวด HU FRESHY 2019 โครงการสายใยสายสัมพันธ์ ครั้งที่ 15