รางวัลเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

นายวิสุทธิภรณ์ อุปลา

รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด HU FRESHY 2020 โครงการสายใยสายสัมพันธ์ ครั้งที่ 16

นายวิสุทธิภรณ์ อุปลา

รับรางวัลชนะเลิศการประกวด HU FRESHY 2019 โครงการสายใยสายสัมพันธ์ ครั้งที่ 15