ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา 2565

⇒เปลี่ยนความฝัน ให้เป็นมืออาชีพ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.074-200-300 www.hu.ac.th

สนใจเกี่ยวกับทุนการศึกษา ติดต่อฝ่ายกองทุนการศึกษา โทร. 074-200367

เว็บไซต์ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ : http://sdc.hu.ac.th