ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564เลือกคณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ เพื่ออนาคตของคุณ ทุน DEK 64 ประจำปีการศึกษา 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.074-200-300 www.hu.ac.th

สนใจเกี่ยวกับทุนการศึกษา ติดต่อฝ่ายกองทุนการศึกษา โทร. 074-200367

เว็บไซต์ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ : http://sdc.hu.ac.th