รางวัลเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

นายวริทธิ์ธร แทนด้วง

เข้ารอบ 1 ใน 50 จากทั่วประเทศ โครงการ Singh Bizcourse X ครั้งที่ 101.นายซุกรัน มาหะมะ 2.นายอิรฟาน มะ 3.นางสาวนริศรา แซ่ลิ่ว 4.นางสาวเกศรินทร์ ไทยด่อน

รางวัลวิดีโอที่ดีที่สุด เวทีปฏิบัติการอาสาทำสื่อดีฯ โครงการ Gen Z Strong คนรุ่นใหม่รุ้เท่าทันภัยบุหรี่ไฟฟ้่า


นางสาวนริศรา แซ่ลิ่ว

ผ่านการคัดเลือกผู้ประกาศข่าวประจำสัปดาห์ "คนรุ่นใหม่ สดใส เลือดใหม่ NBT" (ช่อง NBT)
1.นายวริทธิ์ธร แทนด้วง 2.นายศุภกร แสงสว่าง 3.นางสาวธัญชนิต คงกิตติ 4.นางณิชกานต์ บุญรัตน์ 5.นางสาวพนิดา ประมงวัฒนา 6.นางสาวอัจฉรา ทองรักษ์ (ทีม Media Life)

เข้ารอบโครงการ "Caltex เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน"