รางวัลเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

นายวริทธิ์ธร แทนด้วง เข้ารอบ 1 ใน 50 จากทั่วประเทศ โครงการ Singh Bizcourse X ครั้งที่ 10