รางวัลที่ได้รับ ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

รางวัลชนะเลิศ การประกวดเต้น Lafete B-Boy Batle 2017 ประเภท 4 vs 4 จัดโดยสมาคมไทย ฝรั่งเศส กรุงเทพ

Placeholder image
Placeholder image

นายพัทธกุล สีหมัด นักศึกษาชั้นปีที่ 3


 
 

รางวัลชมเชย การประกวดภาพถ่าย MC Photo Contest ครั้งที่ 5 IndED Fair 2017 หัวข้อ "ตามรอยพ่ออย่างพอเีพียง"

Placeholder image
Placeholder image

นางสาวสุธิดา สังข์สวัสดิ์ นายกรกช อัมพรวิวัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2