ทุนการศึกษา



มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เปิดรับสมัครทุน เพื่อศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559 ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สนใจติดต่อได้ที่ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สำนักทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มอบทุนการศึกษาจำนวนมาก เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี

ทุนปริญญาตรี ภาคสมทบ ปีการศึกษา 2558 กดดูข้อมูล >>> http://www.hu.ac.th/slide/ img/detail/204/Detail.pdf

ทุนปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 กดดูข้อมูล >>> http://www.hu.ac.th/ announcements/2558/ loan-20.pdf

รางวัลรองชนะเลิศ สถานศึกษาที่ปฏิบัติงานกองทุนฯ ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550
นางสุธาสินี จำดวง หัวหน้าฝ่ายทุนการศึกษา กล่าวว่า
“รางวัลที่ได้รับครั้งนี้ไม่ได้เป็นรางวัลแรกของฝ่ายทุนการศึกษา แต่เราเคยได้รับรางวัลมาแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 ถือเป็นรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันการศึกษาในภาคใต้ ที่เราสามารถบริหารจัดการและดูแลเรื่องทุนการศึกษาที่ได้มาตรฐานเป็นสิ่งที่รับรองได้ว่านักศึกษาที่เข้ามาเรียน ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จะได้รับการดูแลที่ดีทั้งผู้ปกครองและนักศึกษา ที่สำคัญเรายังจัดกิจกรรมอบรมนักศึกษา กองทุนฯ ให้รู้จักการใช้เงินอย่างรู้คุณค่า และรับผิดชอบต่อการใช้เงินคืนรัฐบาลหลังจากจบการศึกษาไปแล้ว ซึ่งเราดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่องมาโดยตลอด”
สนใจเกี่ยวกับทุนการศึกษา ติดต่อฝ่ายกองทุนการศึกษา โทร. 074-200367

เว็บไซต์ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ : http://web.hu.ac.th/loan2/