ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562เลือกคณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ เพื่ออนาคตของคุณ ทุนน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 สมัครและรายงานตัวในวันเดียวกัน

  • สมัครเรียนเดี่ยว : รับทุนการศึกษา คนละ 8,000 บาท

  • สมัครเรียนคู่ : รับทุนการศึกษา คนละ 10,000 บาท

  • ตั้งแต่วันนี้ - 10 มิถุนายน 2562 *เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด*

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.074-200-300 www.hu.ac.th

    สนใจเกี่ยวกับทุนการศึกษา ติดต่อฝ่ายกองทุนการศึกษา โทร. 074-200367

    เว็บไซต์ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ : http://sdc.hu.ac.th