ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.074-200-300 www.hu.ac.th

สนใจเกี่ยวกับทุนการศึกษา ติดต่อฝ่ายกองทุนการศึกษา โทร. 074-200367

เว็บไซต์ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ : http://sdc.hu.ac.th/