Presentation คณะนิเทศศาสตร์


Class บรรยายพิเศษโดยอาจารย์น้ำมนต์ จ้อยรักษา Acting Coach ระดับประเทศผลงานนักศึกษา (รณรงค์การเลือกตั้ง)


รายการ PhotoGuide EP1


ประกาศ | ANNOUNCEMENT

 • นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอจบการศึกษา และขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ดำเนินการผ่านระบบ iStudent ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 8 พฤษภาคม 2562 ติตต่ออาจารย์ที่ปรึกษา Submit ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม - 10 พฤษภาคม 2562

 • กำหนดการโครงการวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 22 ปี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562

 • ทุนน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

  ชุ่มฉ่ำต้อนรับสงกรานต์

 • ทุนประจำเดื่อนเมษายน 2562

  สมัครเรียนเดี่ยว : รับทุนการศึกษา คนละ 8,000 บาท

  สมัครเรียนคู่ : รับทุนการศึกษา คนละ 10,000 บาท

  สมัครและรายงานตัว ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2562

 • ทุน Rerstart Your Future น้องใหม่ 62

  เรียนที่อื่นแล้วไม่ใช่ ไม่ชอบ ไม่อุ่นใจ

  มาสมัครเรียนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ : รับทุนการศึกษา 5,000 บาท

  สมัครและรายงานตัว ตั้งแต่วันนี้- 30 สิงหาคม 2562

 • คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 208,209,210 โทรสาร 0-7420-0383 e-mail : ca@hu.ac.th
  © 2011 Hatyai University © 2016 Hatyai University, All Rights Reserved